Teme seminarskih nalog

Iz Diri0607
Skoči na: navigacija, iskanje

Na tej strani so zbrane povezave do scenarijev seminarskih nalog, ki jih bomo izdelali v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programski jeziki DIRI 2006/7, 2007/8, 2008/9 in ŠPIRI 2009/10.

Ko se odločate za temo - če je le naslov malce drugačen, pokriva pa isto temo in ciljno publiko - potem ne gre za novo seminarsko nalogo in je to, ali bo zares odobreno pač odvisno od tega, kolikorat je bila že uporabljena in potrjena prej! Dve, morda tri ponovitve bodo vsekakor še v redu, kaj več pa je zelo odvisno od vsebine scenarija - v tem primeru bo scenarij moral napovedovati malo drugačen pristop.

Wiki del seminarske naloge potem oblikujte na straniMojWiki. Uporabljate poimenovanje, kot je razvidno iz prvih dveh vnosov. Uporabljate PODSTRANI!

2006/7

 1. Programiranje v programskem jeziku LOGO (Jasna Lampe) (sprejeto)
 2. Programiranje v programskem jeziku LOGO s predšolskimi otroki (Vid Glavan)
 3. Zanka While - programiranje v srednji šoli (Manca Čadež) (sprejeto)
 4. Pogojni stavki in osnovne logičine operacije - programiranje v srednji šoli (Darjan Mihelec) (sprejeto)
 5. Zanke v programskem jeziku java (Mija Koderman) (sprejeto)
 6. Uporaba zank v programskem jeziku Java - programiranje na višji strokovni šoli (Deja Avsec) (sprejeto)
 7. Tabele v programskem jeziku Java - programiranje v srednji šoli (Felicita Hromc)(sprejeto)
 8. Pogojni stavek - programiranje v srednji šoli (Klementina Brodej) (sprejeto)
 9. Programčki - utrjevanje in nadgradnja osnovnega znanja programiranja na primerih iz fizike (Lidija Babič) (sprejeto)
 10. Tabele v programskem jeziku Java - programiranje v srednji strokovni šoli (Nadja Ivšić)
 11. Pogoji, odločitve - uporaba IF funkcije v Excelu v srednji strokovni šoli (Stanko Černelič) (sprejeto)
 12. Primer medpredmetnega povezovanja z geografijo - utrjevanje poznavanja osnov programiranja v Javi (Martina Polanec)
 13. Nizi v programskem jeziku Java - programiranje v srednji šoli (Jerneja Matjašič)(sprejeto)
 14. Java in matematika - medpredmetno povezovanje (Rok Škufca)
 15. Rekurzija - programiranje v gimnaziji (Danijela Blatnik)
 16. Branje in izpisovanje v programskem jeziku Java (enostavni programi) - programiranje v osnovni šoli (Mateja Krajnc)(sprejeto)
 17. Programiranje robotov (procesov) v javi - izbirna predmeta RVT in EZR (osnovna šola) (Tomaž Grenko)(sprejeto)
 18. Utrjevanje prvih korakov iz programiranja z zgledi iz ekonomije (Branka Žerjal) (sprejeto)
 19. Utrjevanje osnov programiranja v Javi s primeri iz matematike (OŠ) (Darja Strah) (sprejeto)
 20. Prvi programčki (OŠ) (Barbara Čadonič)
 21. Uporabnost tabel pri programiranju - srednja strokovna šola (Elizabeta Pintarič) (sprejeto)

Spletne učilnice

2007/8

 1. Uporaba spremenljivk v javi na primerih reševanja problemov (programiranje v SŠ), (Roman Bobnarič) (sprejeto)
 2. Branje podatkov in izpisovanje rezultatov s pomočjo okna (programiranje v OŠ) (Jana Pahovnik) (sprejeto)
 3. Izpisovanje na zaslon v javi. Uporaba metode print in println na primerih (krožek - Programiranje v SŠ)(Primož Bevc) (sprejeto)
 4. Utrjevanje pogojnega stavka in zanke while z uporabo znanja matematike (v OŠ) (Katarina Kralj) (sprejeto)
 5. Uporaba spremenljivk v javi na primerih reševanja matematičnih problemov (programiranje v OŠ) (Sevludin Halilović)
 6. Branje in izpisovanje v programskem jeziku java (preprosti programi, OŠ), (Katja Čekada) (sprejeto)
 7. Osnove programiranja v Javi (preprosti programi, OŠ), (Bojana Škaper Mertelj)
 8. Programski jeziki in osnove programiranja v srednji strokovni šoli, (Maruša Vučko) (sprejeto)
 9. Utrjevanje osnov programiranja v javi v srednji ekonomski šoli(Gorazd Kovačič) (sprejeto)
 10. Programski jezik java pri utrjevanju uporabe matematičnih formul s področja geometrijskih teles v OŠ (Vanja Božič) (sprejeto)
 11. Preprosta grafika v javi (Programiranje v OŠ), (Barbara Gril)(sprejeto)
 12. Programčki in linearna funkcija (Programiranje v 4. letniku gimnazije), (Donald Beguš)(sprejeto)
 13. Tabele v Javi (programiranje v gimnaziji), (Zoran Raičevič) (sprejeto)
 14. Uvod v metode (programiranje v SŠ), (Tomaž Javornik) (sprejeto)
 15. Rekurzija - preprosti primeri (programiranje v OŠ), (Lovro Ulcej) (sprejeto)
 16. Nizi v Javi (programiranje pri krožku v srednji šoli), (Gregor Horžen)(sprejeto)
 17. Primer medpredmetnega povezovanja s fiziko - utrjevanje poznavanja osnov programiranja v Javi (Karolina Livk)(sprejeto)
 18. Učenje Jave v osnovni šoli v povezavi z matematiko za 6. razred (Lavrih Matjaž)
 19. Programi za nekatere statistične parametre - JAVA programiranje v srednji šoli (Tina Krevs)
 20. Uporaba skriptnega jezika PHP pri delu z datotekami (programiranje v SŠ), (Dani Sajtl) (sprejeto)

Učilnice

2008/9

 1. Pogojni stavek pri pouku robotike v OŠ (Saša Kožuh) (sprejeto)
 2. Turbo Pascal - uvod v programiranje v OŠ (Uroš Hren) (sprejeto)
 3. VisualBasic - Osnove programiranja v okolju Visual Basic skozi primere pri robotiki (spremenljivke, zanke, pogojni stavki) - (Tomaž Kušar) (sprejeto)
 4. Nizi in znaki - programiranje v srednji šoli (Ana Nuša Rigler) (sprejeto)
 5. Javascript - Zanke (Luka Bole) (sprejeto)
 6. Small Basic Uvod v programiranje v OŠ (Small Basic) (Iztok Škof) (sprejeto)
 7. Osnove programiranja na dinamičnih spletnih straneh - PHP - izdelava dinamične spletne strani pri predmetu ROM v OŠ (Aleš Milošič)(sprejeto)
 8. C# - Osnove programiranja v programskem jeziku C# v osnovni šoli (Saša Silič) (sprejeto)
 9. Turbo Pascal v OŠ (while & for) (Barbara Čretnik)
 10. Zanka while (for) v programskem jeziku Python (OŠ) (Marjeta Krašovec)(sprejeto)
 11. Razredi in dedovanje - Python (Aleš Kete)(sprejeto)
 12. Uvod v Python, osnove, pregled in opis, ukaz print in input, spremenljivke in stringovi predstavitev osnovnih aritmetičnih ukazov in njihova uporaba v Pythonu(OŠ) (Miroslava Minić)(sprejeto)
 13. Uvod v programiranje v logu - osnovna šola (Saša Peršoh)
 14. Spoznavanje uporabe pogojnega stavka v programskem jeziku Java (Janez Čepin)(sprejeto)
 15. Pogojni stavek v programskem jeziku Python (OŠ) (Urška Valenčič)(sprejeto)
 16. Zanka While v programskem jeziku Python (OŠ) (Mojca Pev)(sprejeto)
 17. Zanke v programskem jeziku C # (OŠ) (Primož Umek) (sprejeto)
 18. Osnovni podatkovni tipi (int, string, char) in odločanje - C++ (SŠ) (Marko Rožič) (sprejeto)
 19. Krmilni stavek if v C++ (SŠ) (Matej Rožič) (sprejeto)

POVEZAVA DO E-UCILNICE: E-UCILNICA

2009/10

 1. Delo z datotekami v Python (OŠ) (Aleš Drinovec)(sprejeto)
 2. Programiranje VHDL pri elektro krožku (SŠ) (Uroš Rozina)
 3. Rekurzija v Pythonu (SŠ) (Branko Čas)(sprejeto)
 4. Izjeme in napake v Pythonu (OŠ) (Mojca Štor)(sprejeto)
 5. Seznami v Pythonu (SŠ) (Štefka Štrakl)

2010/11

 1. Delo z datotekami v Python-u (SŠ - informatika) (Branko Šarabon)
 2. Nizi v Pythonu (SŠ) (Daniel Prša)
 3. Delo z datotekami v PHP-ju (SŠ), (Dani Sajtl)