Konstrukcije:Glavna stran

Iz GeoGebraWiki
Skoči na: navigacija, iskanje


Izdelava dinamičnih konstrukcij

V GeoGebri lahko konstruiramo točke, vektorje, daljice, premice, stožnice, funkcije. Vse elemente lahko nato dinamično spreminjamo.
Po drugi strani lahko vnašamo algebrske enačbe premice in stožnic, koordinat in števil. Z vsemi objekti je mogoče računati.


Seznam vseh konstrukcij >>


Konstrukcija ikona 2.pngOsnovni geometrijski liki

Seznam konstrukcij >>

V poglavju Konstrukcije osnovnih geometrijskih likov si lahko ogledate nekaj enostavnih konstrukcij:

 • trikotnik (poljubni, enakokraki, enakostranični,...)
 • kvadrat,
 • pravokotnik,
 • romboid

in druge.


Konstrukcija ikona 2.pngKonstrukcije sestavljenih likov

Seznam konstrukcij >>

V tem poglavju so ponazorjene

 • konstrukcije nad poljubnim trikotnikom (npr. višinska točka trikotnika, težišče trikotnika, trikotniku očrtan krog, idr.) in konstrukcije nad kvadratom,
 • konstrukcije s sledenjem,
 • konstrukcije nad pravilnimi večkotniki (diagonale in notranji koti v večkotniku),
 • konstrukcije plaščev geometrijskih teles

in druge.

Konstrukcija ikona 2.pngAnalitične konstrukcije

Seznam konstrukcij >>

V tem poglavju so ponazorjene

 • konstrukcije polinomov in njihova analiza (ničle, poli, ekstremi, prevoji)
 • konstrukcije odvodov in določenih integralov funkcij
 • konstrukcije Taylorjevih polinomov
 • animacije zaporedij
 • Riemannove vsote
 • konstrukcije s sledenjem

in druge.

Konstrukcija ikona 2.png3D konstrukcije

Seznam konstrukcij >>

Z GeoGebro 5.0 lahko rišemo tudi 3D konstrukcije, npr:

 • kocka
 • kvader
 • prizma