Literatura

Iz MateMaturaWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Članki

  • Kokol-Voljč, V. (2000a). Examination questions when using CAS for school mathematics teaching. The International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 7(1), str. 63–76.
  • Lokar, M. (2005). Nekaj vprašanj o tehnologiji in poučevanju - Some questions about technology and teaching. V zborniku 10. mednarodna konferenca - MIRK’05, 19. - 21. maj 2005, Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran.
  • Lokar, M. in Lokar, M. (2001). CAS and Slovene final external examination. International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 8(1), str. 23–44.
  • Roškar, K. in Lokar, M. (2007). Matura iz matematike v luči tehnologije. V zborniku 10. mednarodna multikonferenca IS 2007, 8.-12. oktober 2007, Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, str. 159.


Knjige

  • Alt, Z.; Benko, D.; Drnovšek, I.; Erker, J.; Fric, M.; Hvastja, D.; Jevnikar, M.; Kejžar, B.; Kobal, D.; Kranjc, B.; Lavrič, B.; Legiša, P.; Mohar, B.; Pagon, D.; Pavletič, M.; Pavlič, G.; Pisanski, T.; Robnik, A.; Škof, M.; Urbanija, F. V.; in Žerovnik, J. (2003). MATEMATIKA Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2002. Državni izpitni center. ISBN 961-6322-27-3
  • Alt, Z.; Benko, D.; Drnovšek, I.; Erker, J.; Fric, M.; Hvastja, D.; Jevnikar, M.; Kejžar, B.; Kobal, D.; Kranjc, B.; Lavrič, B.; Legiša, P.; Mohar, B.; Pagon,D.; Pavletič, M.; Pavlič, G.; Pisanski, T.; Robnik, A.; Škof, M.; Urbanija, F. V.; in Žerovnik, J. (2007). PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA SPLOŠNO MATURO - MATEMATIKA. Državni izpitni center. ISBN 1318-4024
  • Roškar, K. (2008). Uporaba programov Mathematica, Derive in Matlab pri reševanju maturitetnih nalog. Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.


Zborniki

  • Zbornik Proceedings of the 19th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (MERGA), Melbourne, Australia.