NalogeTec/nalogeMM/Sestavni deli avta/rešitev

Iz PSA
Skoči na: navigacija, iskanje

Podatki:

  • masa =(1,2,4,3,5)
  • čas =(10,9,8,7,6)


Matrika1.jpg


Rešitev je zahtevnosti 153. Velikost podvozja je 15, čas za optimalno sestavo pa 40. Rešitev: množenje: d1*(d2*d3)*d4)*d5


izračun za polje (1,2): 2*10=20

izračun za polje (2,3): 4*9=36

izračun za polje (3,4): 4*7=28

izračun za polje (4,5): 5*7=35

izračun za polje (1,3) = MIN {(1,1)+(2,3) + učinek pri (1) in (2/3) , (1,2)+(3,3) + učinek (1/2) in (3) = 0+36+6(seštejemo drugi del+tretji del)*10(čas lažjega)), 20+0+3*8= 96, 44. Vzamemo minimum 44.

izračun za polje (2,4) = MIN {(2,2)+(3,4) + učinek pri (2) in (3/4) , (2,3)+(4,4) + učinek (2/3) in (4) = 0+28+9*7, 36+0+6*7= 91, 78. Vzamemo minimum 78.

izračun za polje (3,5) = MIN {(3,3)+(4,5) + učinek pri (3) in (4/5) , (3,4)+(5,5) + učinek (3/4) in (5) = 0+35+8*8, 28+0+7*6= 99, 66. Vzamemo minimum 66.

izračun za polje (1,4) = MIN {(1,1)+(2,4) + učinek pri (1) in (2/4) , (1,3)+(4,4) + učinek (1/3) in (4) = 0+78+7*10, 44+0+7*7= 148, 93. Vzamemo minimum 93.

izračun za polje (2,5) = MIN {(2,2)+(3,5) + učinek pri (2) in (3/5) , (2,4)+(5,5) + učinek (2/4) in (5) = 0+66+9*12, 78+0+9*6= 174, 132. Vzamemo minimum 132.

izračun za polje (1,5) = MIN {(1,1)+(2,5) + učinek pri (1) in (2/5) , (1,4)+(5,5) + učinek (1/4) in (5) = 0+132+14*10, 93+0+10*6= 272, 153. Vzamemo minimum 153.- npr. (3,19) pomeni sestavljen del(1+2) (3-masa delov 1+2, 19 - čas sestave delov 1+2)

KONČNA REŠITEV: Vseh pet delov spojimo v naslednjem vrstnem redu: 1 in 2 skupaj v del 1-2, potem del 1-2 spojimo z delom 3, nato sestavljeni del 1-3 spojimo s 4 in na koncu sestavljeni del 1-4 spojimo še z 5 delom.