NalogeTec/nalogeUrejanje/Urejanje z izbiranjem/namig

Iz PSA
Skoči na: navigacija, iskanje

Tabelo števil [10, 14, 45, 25, 3, 31, 4, 1, 49, 2, 26, 30] uredi naraščajoče. Uporabi algoritem za urejanje z izbiranjem.


Podatki v tabeli niso urejeni.


Postopek urejanja z izbiranjem:

  • V tabeli poiščemo najmanjši podatek
  • Najmanjši podatek zamenjamo s podatkom na prvem mestu
  • Ponovimo korake za vsak podatek v tabeli, dokler ne dobimo urejene tabele