Seminarske naloge 2008/1. seminarska naloga

Iz R2Wiki
Skoči na: navigacija, iskanje

1. seminarska naloga

Tema seminarske naloge

Za prvo seminarsko nalogo boste morali izdelati predlog kolokvija, pripraviti dve predstaviti ter pregledni kviz iz dosedanje snovi.

Poskusni kolokvij

Sestaviti morate dva (2) poskusna kolokvija. Vsak naj vsebuje 5 nalog, katerih tematika naj bo:

 • sklad
 • vrsta
 • verižni seznam
 • dvojiško drevo
 • borzni problem in
 • dedovanje z uporabo generičnih tipov.

Seveda morajo biti naloge razporejene po celotni snovi. Za vsako izmed nalog boste sestavili besedilo ter rešitev. Predstavitvi

Potrebno bo pripraviti predstavitev treh nalog iz tematike predmeta R2 ter treh problemov, ki jih boste rešili z uporabo stavkov SQL.

Kviz

Baza vprašanj mora vsebovati vsaj 33 vprašanj iz spodnjih tem:

 • sklad,
 • vrsta,
 • verižni seznam,
 • dvojiško drevo,
 • dedovanje,
 • borzni problem
 • uporaba generičnih tipov ter
 • časovna zahtrevnost.

Iz vsake zgornje tematike morate sestaviti vsaj 3 vprašanja. To znese 24 vprašanj, 9 dodatnih vprašanj pa lahko izberete iz katerekoli tematike. Iz teh vprašanj potem sestavite tri kvize. Vsak naj ima med 10 in 15 vprašanj.

Kako ?

Predlog kolokvija

Posamezni predlog kolokvija boste oddali v treh formatih - kot DOC (ali DOCX ali ODT) in kot PDF datoteki ter drugič kot strani na wiki stran predmeta R2. Oddali boste torej 4 DOC (DOCX, ODT) in 4 PDF datoteke, in sicer predlog kolokvija ter predlog kolokvija z rešitvami.

Vse te datoteke dajte tudi v prvi blok vaše spletne učilnice ipimoodle.

Za oblikovno podobo kolokvija si kot vodilo lahko vzamete kolokvije, ki jih pišemo pri predmetu R2.

Pri oddaji na wiki strani naj se vsaka naloga nahaja na svoji strani, katere ime naj bo smiselno izbrano glede na besedilo naloge. Stran mora biti uvrščena v ustrezno kategorijo. Vsaka stran mora imeti podstran z imenov Rešitev, kjer naj se nahaja rešitev naloge. Pri rešitvi naj bo poudarek na razlagi postopka reševanja naloge in ne na javanski kodi. Če naloga zahteva rešitev v javanski kodi, mora biti slednja ustrezno komentirana in pravilno zamaknjena.

Pred vpisovanjem nalog v wiki se morate obvezno prijaviti - vaše uporabniško ime naj bo oblike ImePriimek, sicer se vam naloga ne bo priznala.

Kviz

Kviz boste izdelali na spletno učilnico ipimoodle. Vsak študent bo dobil svoje uporabniško ime ter predmet, v katerem bo imel pravico izdelati kviz. Navodila za izdelavo kviza v spletni učilnici moodle najdete tukaj.

Ker so sestavni del kviza vprašanja, boste najprej sestavili 33 (ali več) vprašanj. Vsa vprašanja je potrebno tudi ustrezno kategorizirati - ime kategorije, kamor vprašanje spada, naj bo enako tematiki, ki jo vprašanje obravnava. Zaželjeno je (ne pa nujno), da so vprašanja različnih tipov. Pri oceni se bo upoštevala predvsem kvaliteta sestavljeh vprašanj, pravilnost rešitev ter kvaliteta povratnih informacij, ki jih učenec prejme ob reševanju kviza.

Ko boste imeli vprašanja sestavljena, jih uvrstite v kvize, ki jih dodate na spletno stran predmeta v drugi blok.

Predstavitvi problemov

Potrebno bo sestaviti dve "predavanji". S prvim boste predstavili reševanje treh nalog in z drugo rešitev treh problemov poizvedovanja po podatkih v bazi SQL (s pomočjo stavkov SQL). Dve nalogi si izberite med tistimi, ki smo jih reševali na vajah, eno pa si boste spomnili sami. Pri problemih poizvedovanja po bazah podatkov izhajajte iz baz, ki so predstavljene na spletni strani http://sqlzoo.net/. Izmisliti si bo potrebno tri probleme ter za vsakega sestaviti poizvedbo, s katero bi rešili problem. Cilj "predavanja" je, da z njim razložite, kako se lotiti reševanja problema, pokažete primere vhodnih podatkov in pričakovanih rezultatov, opozorite na morebitne probleme. Prav tako tudi predstavite in komentirate končno rešitev.

Za "predavanje" sestavite tri datoteke

 • predstavitev (s PowerPoint ali z Impress)
 • skripta (DOC, DOCX ali ODT)
 • PDF različica skripta

Predstavitev je namenjena temu, da ob njej predavamo. Torej naj vsebuje oporne točke, animacije, povezave na spletne strani ... Skratka prosojnice, s katerimi bi izvedli predavanje. Upoštevajte, da predavanje ni branje besedila s prosojnic, ampak da ob predavanju povemo cel kup stvari "zraven" in so prosojnice več ali manj ilustracija predavanj. Skripta pa je namenjena "samostojnemu študiju". Vsebuje isto vsebino kot predstavitev, a predstavljeno drugače. Torej tukaj bralec bere, vse kar mu želimo povedati, mora biti napisano ... Pazite na ustrezno izražanje in slovnico!

Vse te datoteke dajte tudi v tretji blok vaše spletne učilnice ipimoodle.

Oddaja

Ko boste nalogo izdelali, pošljite na poštni naslov gregor.jerse@fmf.uni-lj.si pošto z:

 • DOC (ODT, DOCX) datotekami
 • PDF datotekami
 • povezavami na vaše Wiki strani
 • povezavo na vaš predmet v spletni učilnici ipimoodle

Vsa nadaljna komunikacija (o potrebnih popravkih...) se opravlja preko e-pošte ali v živo na govorilnih urah.

Rezervacija

Za rezervacijo seminarske naloge se najprej registrirajte (obvezno uporabite vaše pravo ime in priimek) v spletni učilnici ipimoodle ter wiki strani predmeta. Vaše uporabniško ime naj bo oblike ImePriimek. Nadalje si na wiki strani rezervirajte nalogo iz vaj. Pazite, da boste naloge vpisali na pravo mesto, ter da ne boste rezervirali že zasedenih nalog. Rezervirati morate dve (2) nalogi iz vaj.

Nato na naslov gregor.jerse@fmf.uni-lj.si pošljite pošto z naslovom "Rezervacija 1. seminarske naloge". Pri rezervaciji navedite naloge iz vaj, ki ste jih rezervirali. Navedite tudi, s kakšim poštnim naslovom ter uporabniškim imenom ste se registrirali v učilnici ipimoodle ter wiki strani predmeta. Asistent bo v spletni učilnici ustvaril predmet, v katerem boste lahko izdelali kvize, ter vam poslal njegov naslov.